• See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
  • (+372) 5645 9623

Mida peab sõitja teadma ühistranspordi kasutamisel 

1.                  Kas on kehtestatud kindel kord, millisest uksest tohib bussi siseneda ja millisest väljuda?
Bussi sisenemine  toimub esimesest  ustest.Kõikidele reisijatele, eriti eakatel inimestel, liikumisraskustega sõitjatel, algklasside õpilastel ja väikelastega sõitjatel soovitame siseneda bussi esimesest uksest, kus nad on bussijuhile hästi jälgitavad. See suurendab tunduvalt nende sõitjate turvalisust, kes liiguvad ja reageerivad aeglaselt. Bussi tagumistest ustest väljumise korral võivad nad jääda teiste sõitjate varju ja bussijuhil on raskem neid märgata, eriti kui tekib pikem vahe teiste ees väljunud sõitjatega.

Kui soovite osta bussijuhi käest piletit, ostu kiirendamiseks palume sõitjal leida võimalikult paras raha.

2.                  Kus asuvad piletituvastid (ehk e-kompostrid ehk validaatorid) ja palju neid sõidukis peab olema?

AS Temptrans ühistranspordiliine teenindavates ühissõidukites  validaatorid on paigaldatud esimese ja teise uste juurde. Validaator ehk e-komposter on ühissõidukis paiknev elektronseade, mille juurde e-kaardi asetamisel valideeritakse sõiduõigus. Sõiduõiguse olemasolust või puudumisest annab märku seadme ekraanile ilmuv tekst ja helisignaal.

Valideerimine on e-pileti ostmine või sõidu registreerimine validaatori abil igakordsel sisenemisel ühissõidukisse. Valideerimine on kohustuslik kõigile e-pileti süsteemi sõidupileti kasutajatele ja sõidusoodustuse õigusega isikutele.

3.                  Millised on sõitja õigused ja kohustused?

Sõitjaveo eeskirja on sõitjal õigus:

1) saada veoteenust tasutud ulatuses;

2) saada seadusega või seaduse alusel kehtestatud sõidusoodustust;

3) saada teavet liiniveoga seonduva kohta;

4) vedada pagasit vastavalt kehtestatud korrale;

5) nõuda ühissõidukijuhilt tema kohustustest kinnipidamist.

Ühissõidukijuht on kohustatud toimetama sõitja ohutult ja sõiduplaanis ettenähtud ajal sihtkohta, tagama veoteenuse kvaliteedi. Ühissõidukijuht võib mitte järgida sõiduplaani, kui ei ole tagatud sõitjate ja liiklejate ohutus ning pagasi säilivus (rasked teeolud, tee remont ja muud vedajast sõltumatud asjaolud);

Sõitja on kohustatud:
1) omama ühissõiduki kasutamiseks sõidupiletit või muud sõiduõigust tõendavat dokumenti;
2) ühissõidukisse sisenemisel esitama ühissõidukijuhi nõudmisel sõidupileti või muu sõiduõigust tõendava;
3) sõidupileti puudumisel ostma sõidupileti ühissõidukijuhilt;
4) hoidma sõidupileti alles sõidu lõpuni;
5) tagama enda ja temaga kaasasoleva lapse, samuti lapsevankris või -kärus oleva lapse ohutu sõidu;
6) esitama kontrolli õigusega ametiisikule sõidupileti või muu sõiduõigust tõendava dokumendi kontrollija esimesel nõudmisel;
7) tagama, et temaga kaasasolev käsipagas või ese ei ohustaks ega muul viisil ei häiriks kaassõitjaid.
8) sõidupileti saamisel kohe kontrollima piletil olevate andmete õigsust;
9) hüvitama ühissõidukile või selle salongi sisemusele tekitatud kahju.

Sõitjal on keelatud:
1) sõita ühissõidukis määrdunud riietes, suitsetada või häirida kaassõitjaid;
2) avada või sulgeda aknaid ja luuke ilma ühissõidukijuhi loata;
3) takistada uste avanemist ja sulgumist, piirata ühissõidukijuhi vaatevälja;
4) häirida ühissõidukijuhti ning takistada kontrolli õigusega ametiisiku tööd;
5) lõhkuda, risustada ja määrida ühissõidukit ja selle sisustust;
6) seada ohtu kaassõitjaid, viibida sõidukis rulluiskudel, rulal vms;
7) sõita ühissõidukis joobeseisundis, kui sellega kaasneb ühissõidukijuhti või kaassõitjaid häiriv käitumine.

4.                  Kas bussi tohib jäätise või joogitopsiga siseneda ning sõidu ajal süüa?

Kõik ühissõidukid varustatud vastavate infokleebistega, mille kohaselt tuleks vältida bussidesse sisenemist söökide-jookide, sh. jäätisega ning nende bussis söömist. Kõikide bussiuste kõrvale akendele on paigutatud vastavad piktogrammid, mis on sõitjatele sisenemisel näha. Ka kõige süütumana paistvate toiduainete, näit. küpsiste või kommide söömine võib istme ära määrida või täis pudistada ja järgmise sõitja riided ära rikkuda. Rääkimata liikuvas sõidukis maha loksuvatest jookidest või väljumisel istmele jäetud pudelitest.

5.                  Millist pagasit tohib linnaliinide ühissõidukites vedada?

Linna- ja maakonnaliinil on sõitjal õigus ühissõiduki salongis tasuta vedada käsipagasit, mille ühiku mõõtmete summa (kõrgus + laius + sügavus) ei ületa 200 cm ja kogukaal 40 kg, samuti ümbrises suuski, kokkupandud ja ümbrises jalgrattaid, kelke, lapsevankreid ja -kärusid, muusikariistu. Need ei tohi takistada sõitjate sisenemist, väljumist ja liikumist ühissõiduki salongis.

Käsipagas, suusad ja muud loetletud esemed ei tohi segada teisi reisijaid ega rikkuda nende riideid ja ühissõiduki sisemust.

Ühissõiduki salongis ja pagasiruumis ei ole lubatud vedada keelatud pagasit ega käsipagasit, mis sisaldavad keelatud pagasi loetelus olevaid aineid ja esemeid. Keelatud pagas on radioaktiivsed, lõhke-, mürk-, sööbe-, tuleohtlikud, lehkavad ja määrivad ained ning vastava pakendita ained ja esemed, samuti ühissõidukit määrivad või kahjustavad ained ja esemed.

Ühissõiduki salongis veetava käsipagasi eest vastutab sõitja.

6.                  Tagasiside saatke palun aadressile See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.. Kaebused esitatakse mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel. Seaduse kohaselt vastatakse Teie pöördumisele ettenähtud korras,kuid mitte hiljem kui 30 kalendripäeva jooksul arvates selle registreerimisest.

 

7.                  Maardu kaart

7.1.            Kuukaarti (30 päevane sõidupilet) saab soetada ainult isikustatud Maardu kaardile.

7.2.            Üksikpilet saab osta igas bussis bussijuhilt sularaha eest.

7.3.            Kuni 1. septembrini 2017 Maardu kaardi vormistamine on tasuta. Alates 1. septembrist 2017 Maardu kaardi hind on 2€.

7.4.            Maardu kaardi on vaja isikustada. Isikustatud kaart võimaldab soodustusi.

7.5.            Maardu kaardi vormistamiseks on vajalik värvifoto mõõdus 3cm*4cm, isikuttõendav dokument, soodustuse saamiseks isikukood ja dokument, mis kinnitab soodustuse saamise õigust.

7.6.            Maardu kaarti ja kuukaarti on võimalik vormistada AS-i Temptrans müügipunktides ning mitte varem kui 3 tööpäeva enne kuukaardi kehtivuse algusest.

7.7.            Valideerige (registreerige) oma sõit Maardu kaardiga vahetult pärast bussi sisenemist, viibutades Maardu kaarti validaatori ees. Kui sõiduõigus jääb valideerimata (registreerimata), järgneb trahv piletita sõidu eest.

7.8.            Kuukaardi kaotamisel esitage palun avaldus aadressile See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.. Iga juhtumit käsitletakse individuaalselt. Pileti taastamine või selle keeldumine otsustatakse AS Temptrans juhatuse äranägemisel.

7.9.            AS Temptrans jätab endale õiguse muuta üksikpileti ja kuukaardi hinda.