• See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
 • (+372) 600 60 22

Reisijate ja pagasiveo eeskirjad rahvusvahelistel reisidel

Mõisted
"Vedaja" - veoteenuse osutaja "AS Temptrans". Kodulehe aadress: "www.temptrans.ee"
"Reisija" - füüsiline isik, kes kasutab "Vedaja" sõidukit sõiduks vastava "Vedajaga" sõlmitud lepingu alusel.
"Reis" - bussireis kindlal marsruudil ühes suunas algpunktist kuni lõpp-punkti.
"Pilet" - "Reisija" ja "Vedaja" vaheline leping "Reisiks" vastavalt nimetatud andmetele.
"Kassa" - "Vedaja" enda sõidupiletite müügipunktid aadressidel:

 • Viru väljak 6, Tallinn (bussiterminal)
 • Keemikute 37f, Maardu (Rozali keskus)

"Agentuur" - "Vedaja" esindaja, kellel on seaduslik õigus müüa, muuta ja tühistada "Vedaja" "Pileteid".
"Pagas" - Kindlalt suletud pakend (kohver, kott jms.), kuhu on mahutatud "Reisija" poolt bussi pagasiruumis vedamiseks ära antavad esemed. Pagas on määratud kohtade arvu, kaalu ja mõõtmetega.
"Online" - "Piletite" online-müügisüsteem "Vedaja" kodulehel "www.temptrans.ee"
"E-Mail" - See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud., "Vedaja" elektronposti aadress "Piletite" arvestuse pidamiseks.
 
1.    "Pileti" ostmine
1.1.    Sõidupileti eest tasumisega kinnitab Reisija ühtlasi, et on tutvunud ja nõustunud Vedaja piletimüügi-, reisjate- ja pagasiveoeeskirjadega, mis asuvad kõikides AS Temptans müügiesindustes, agentide esindustes, kodulehel www.temptrans.ee  ja müügisüsteemis piletiostu kinnitamisel.
1.2.    "Pileteid" on võimalik osta:

 • "Kassadest"
 • "Agentuuridest". Täielik volitatud "Agentuuride" nimekiri on toodud ära "Vedaja" kodulehel.
 • "Online’i" kaudu.,
 • Vahetult enne bussi väljumist bussijuhilt vabade kohtade olemasolul

1.3.    Bussijuhilt "Pileti" ostmise korral on võimalik tasuda ainult sularahas eurodes.
Üle 50-euroseid rahatähti vastu ei võeta.
1.4.    "Pileti" ostmisel peab "Reisija" esitama järgmise minimaalse info enda kohta: Ees- ja perekonnanimi, kontakttelefoni number või e-posti aadress, väljumis- ja sihtkohad, soovitav "Reisi" kuupäev ja kellaaeg.
1.5.    Juhul, kui "Reisija" soovib saada võimaldatavat soodustust, peab ta vajadusel esitama tõendava dokumendi.
1.6.    Kohe pärast "Pileti" kättesaamist peab "Reisija" kontrollima kõigi sellele kantud andmete õigsust.
 
2.    "Pileti" muutmine
2.1.    "Piletit" on võimalik muuta hiljemalt 1 tund enne bussi väljumist vana "Pileti" esitamisel ja selles "Agentuuris" või "Kassas", kust see osteti, arvestades antud "Agentuuri" või "Kassa" lahtiolekuaegu. Vastasel juhul "Piletit" ei muudeta.
2.2.    "Piletil" ees-, perekonnanime, reisi aega, reisi kuupäeva muutmise eest võetakse tasu 1 euro.
2.3.    Marsruudi, sihtkoha, suuna, tariifikategooria muutmise korral tuleb tasuda "Piletite" hinnavahe pluss 1 euro. Juhul, kui hinnavahe on negatiivne, ei tagastata "Reisijale" makstud raha, kuid 1 eurot ka ei võeta.
 
2.4.    Juhul, kui "Pilet" ostetud "Online'i" kaudu 1 euro ei võeta ja võib muuta suuna, ees-, perekonnanime, reisi aega, reisi kuupäeva, tingimusel, et "Pileti" maksumus ei erine juba ostetud "Piletiga", täites «Vedaja» kodulehel «www.temptrans.ee» vastava vormi mitte hiljemalt kui 1 tund enne bussi väljumist. Tingimusel kui "Piletide" hind erineb "Pilet" ei muudeta (võimalik on ainult "Pileti" tagastamine).

2.5.    Juhul, kui "Pilet" ostetud Vene_ Valgevene või Ukraaina "Online'i" kaudu, siis muudatused saab teha AINULT Agentuuride esinduses mitte hiljem kui 1 tund ennem väljasõidu. Muuta saab ainult nimi, perekonnanimi, väljasõidu aeg ja kuupäev, tingimusel kui "Piletide" hind erineb "Pilet" ei muudeta (võimalik on ainult "Pileti" tagastamine).
2.6. Juhul, kui "Pilet" osteti sooduskampaania käigus, siis sihtkohast väljumise kuupäeva või kellaaega ei muudeta.
 
3.    "Pileti" taastamine
3.1.    Kaotatud piletid taastatakse selles "Agentuuris" või "Kassas", kust nad osteti, arvestades antud "Agentuuri" või "Kassa" lahtiolekuaegu.
3.2.    "Online'i" kaudu ostetud "Pileti" taastamiseks tuleb saata päring «See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.» hiljemalt 12 tundi enne bussi väljumist.
 
4.    "Pileti" tagastamine, reisist loobumine
4.1.    Reisijal on õigus loobuda reisist täielikult (sinna ja tagasi) või tagasisõidust, ainult sinnasõidust loobuda ei ole võimalik.
4.2.    Reisist loobumine tuleb vormistada hiljemalt 1 tund enne bussi väljumist "Pileti" esitamisel ja selles "Agentuuris" või "Kassas", kust see osteti, arvestades antud "Agentuuri" või "Kassa" lahtiolekuaegu.
Vastasel juhul kompensatsiooni ei maksta.
4.3.    "Online'i" kaudu ostetud "Pileteid" on võimalik tagastada ainult:

 • Täites «Vedaja» kodulehel «www.temptrans.ee» vastava vormi. Kompensatsioon kantakse 15 tööpäeva jooksul üle pangakontole, millelt tasuti selle "Pileti" eest.

4.4. Juhul, kui "Pilet" ostetud Vene_ Valgevene või Ukraaina "Online'i" kaudu, siis tagastus saab teha AINULT Agentuuride esinduses, arvestades sellega, et võib lisada ka teenustasu.
4.5.Kui "Pilet" tagastati varem, kui 24 tundi enne bussi väljumist, tagastatakse "Reisijale" 100% reisi maksumusest. Kui "Pilet" tagastati 24 kuni 1 tund enne bussi väljumist, tagastatakse "Reisijale" 50% reisi maksumusest. Kui "Pilet" tagastati hiljem, kui 1 tund enne bussi väljumist, "Reisijale" raha ei tagastata.
4.6.Sooduskampaania ajal ostetud "Pileteid" tagastada ei saa.
4.7. "Vedaja" ei maksa kompensatsiooni "Piletite" eest, kui reis jäi ära:

 • ebaõigete andmete tõttu "Piletil"
 • vajalike dokumentide nagu kindlustuste, viisade, reisidokumentide jms. puudumise tõttu.


5.    "Pagasi" ja käsipagasi vedu, paigutamine
5.1.    "Reisija" võib võtta endaga bussi salongi kaasa ühe käsipagasi ühiku kaaluga kuni 5 kg, maksimaalsete mõõtmetega: pikkus 45 cm, laius 35 cm, kõrgus 20 cm.
5.2.    "Reisija" võib võtta endaga kaasa rohkem, kui 1 käsipagasi ühiku, kui on olemas pagasiruumis vaba koht ja bussijuhiga on see kooskülastatud.
5.3.    Bussi salongi kaasa võetud käsipagasi eest vastutab täielikult "Reisija" ise.
5.4.    "Reisija" saab tasuta ühe "Pagasi" koha kaaluga kuni 30 kg, maksimaalsete mõõtmetega: pikkus 70 cm, laius 30 cm, kõrgus 55 cm."Reisija" "Pagas" paigutatakse bussi pagasiruumi.
5.5.    Keelatud on vedada "Pagasit", kui "Reisijat" ennast bussis ei ole.
5.6.    Keelatud on vedada "Pagasit" ja/või käsipagasit, mis sisaldab keelatud "Pagasi" nimekirja kuuluvaid esemeid.
5.7.    "Pagas" ja/või käsipagas loetakse keelatuks, kui see sisaldab: radioaktiivseid aineid, lõhkeaineid, mürgiseid, söövitavaid, kergestisüttivaid, tugeva lõhnaga ja värvi andvaid aineid, samuti esemeid ja asju, mis ei ole nõuetekohaselt pakitud, esemeid ja asju, mis võivad bussi määrida või kahjustada.
 
6.    "Reisija" õigused ja kohustused
6.1.    "Reisijal" on õigus:
6.1.1.     Saada veoteenust vastavalt ostetud "Piletile"
6.1.2. Saada soodustusi vastavalt kehtivatele õigusaktidele
6.1.3. Vedada "Pagasit" vastavalt kehtivale korrale
6.2. "Reisija" on kohustatud:
6.2.1. ilmuma "Piletil" märgitud bussi väljumiskohta ja registreeruma hiljemalt 10 minutit enne "Piletil" märgitud bussi väljumisaega.
6.2.2. kogu "Reisi" jooksul omama käepärast kehtivat "Piletit" paberikandjal ja isikut tõendavat dokumenti. Juhul, kui "Reisija" on saanud soodustariifiga "Pileti", peavad tal olema käepärast ka dokumendid, mis vajadusel tõendavad selle soodustariifi kasutamise õigust. Esitama eespool nimetatud dokumendid bussijuhile või kontrolliteenistusele nende nõudmisel.
6.2.3. tagama, et käsipagas ega muud esemed ei ohustaks ega häiriks ülejäänud "Reisijaid".
6.3. "Reisijal" on keelatud:
6.3.1. viibida bussi salongis ilmses alkoholi- või narkojoobes, määrdunud rõivastes, tarbida alkohoolseid jooke, suitsetada ning tülitada teisi "Reisijaid"
6.3.2. avada/sulgeda aknaid ja luuke ilma bussijuhi loata
6.3.3. takistada uste avamist/sulgemist ja piirata bussijuhi vaatevälja
6.3.4. segada bussijuhti või takistada kontrolliteenistuse tööd
6.3.5. lõhkuda, kahjustada või määrida bussi või bussi salongi
6.3.6. seada ohtu ennast ja teisi "Reisijaid"
 
7.    "Vedaja" õigused ja kohustused
7.1.    Kõik kohad bussis on võrdse mugavusega. "Vedaja" jätab endale õiguse ilma ette teatamata vahetada "Reisija" istekohta, soovides tagada "Reisijate" ja bussimeeskonna ohutust ja/või maksimaalselt kvaliteetset reisi. Juhul, kui "Reisija" istekoht on varustatud tehases paigaldatud turvavööga, peab bussi liikumise ajal olema turvavöö kinnitatud.
7.2.    "Vedaja" ei vastuta bussi graafikust mahajäämise eest objektiivsetel põhjustel nagu: ilmastikuolud, ummikud teedel, teetööd, riigiorganite tegevuse tagajärjed, järjekorrad piiril, tolli- või passikontrolli järjekorrad jms. Samuti "Reisija" tegevuse tagajärjel, mis mõjutab "Vedaja" kohustuuste täitmist ja muudel põhjustel, mida "Vedajal" polnud võimalik ette näha ega ära hoida vaatamata kõigile rakendatud meetmetele.
7.3.    "Vedaja" ei vastuta "Pagasi" sisu eest.
7.4.    Firma süül tekitatud kahju pagasiruumi paigutatud reisipagasile hüvitatakse kuni 192 EUR väärtuses. Üle 192 EUR väärtuses kahjud kuuluvad hüvitamisele Reisija isikliku kindlustuslepingu olemasolul kindlustusfirma poolt..
7.5.    Bussi mitteväljumisel "Vedaja" süül korraldab Vedaja asendustranspordi esimesel võimalusel. Lisaks on "Vedaja" kohustatud:

 • "Reisija" avalduse alusel hüvitama talle 50% "Pileti" maksumusest, kui buss hilines sihtkohta 2 tundi või rohkem
 • "Reisija" avalduse alusel hüvitama talle 100% "Pileti" maksumusest, kui buss hilines sihtkohta 5 tundi või rohkem

7.6.    "Vedajal" on õigus keelduda "Reisija" teenindamisest ja "Pileti" eest raha tagastamisest, kui "Reisija":
7.6.1. bussi sisenemisel või reisi jooksul ei esitanud kehtivat "Piletit", isikut tõendavat dokumenti või soodustariifi kasutamise õigust tõendavat dokumenti
7.6.2. kehtival "Piletil" on valesti märgitud "Reisija" ees- ja/või perekonnanimi
7.6.3. "Reisija" ei saabunud bussi väljumiskohta või ei sisenenud bussi "Piletil" märgitud ajaks
7.6.4. "Reisija" ei sisenenud bussi selle teatatud väljumisajaks vahepeatuses
7.6.5. on ilmses alkoholi- või narkojoobes
7.6.6. ohustab või häirib teisi reisijaid
7.6.7. häirib mistahes muul viisil "Reisi" toimumist ja ohutust
7.6.8. esitab valesti vormistatud piiriületuseks vajalikud dokumendid või need puuduvad
7.7. Juhul, kui "Reisijal" tekib riigi ametivõimudega arusaamatusi viisade, passide, mistahes kindlustuste, salakauba jms. tõttu, on "Vedajal" õigus jätta "Reisija" piirile või toimida vastavalt ametivõimude seadusjärgsetele nõudmistele.
"Pileti" või selle osa maksumust sellisel juhul ei tagastata.
7.8.    Mistahes kaebused ja pretensioonid "Vedajale" võetakse läbivaatamiseks vastu juhul, kui need on esitatud hiljemalt 14 päeva pärast "Reisi". "Vedaja" esitab "Reisijale" ametliku vastuse 14 päeva jooksul pretensiooni saamisest. Juhul, kui "Vedaja" vajab kaebuse või pretensiooni läbivaatamiseks rohkem aega, teatab "Vedaja" sellest "Reisijale" 14 päeva jooksul ning märgib kindlasti ära vajaliku lisaaja pikkuse.
7.9.    Vedaja ei võta vastutust Partnerite busside või muu Vedajate busside graafikust mahajäämise ja mitteõigeaegselt peatusesse saabumise eest või Partnerite mitteväljunud reiside eest.
7.10.    Vedaja ei võta vastutust kahjude ja saamata jäänud tulude eest, mis tekkisid või võivad tekkida Reisijal seoses asjaoluga, et buss ei jõudnud õigeaegselt sihtkohta.
7.11.    As Temptrans jätab endale õiguse muuta käesolevad reeglid , graafikud ja hinnad.
7.12. Juhul, kui "Reisijal" on ostetud "Pilet" "Reisile", mille sõidugraafik muutub, ja tehtud muudatused "Reisijale" ei sobi, kohustub "Vedaja" tagastama talle kogu "Pileti" maksumuse.
7.13.    Kui "Reis" jäi ära, on "Vedaja" kohustatud tagastama "Reisijale" kogu "Pileti" maksumuse.
7.14.    Kodu- ja lemmikloomade vedu on keelatud. Erandina on lubatud bussi võtta pimeda juhtkoer, kui sellest on eelnevalt "Vedajat" teavitatud.
7.15.    Juhul kui "Reisija"on bussi sisenemisel lemmiklooma varjanud ja see avastatakse hiljem, on "Vedajal" õigus "Reisijale" reisiteenuse osutamisest loobuda ja "Reisija" järgmises bussipeatuses maha jätta.

 

 

Temptrans AS

 
Kroodi 8, 74114 Maardu
Reg. nr.: 10035301
KMKR: EE100053067

Sekretär

 
tel 6024300
e-mail: temptrans[ät]temptrans.ee

Dispetšer (24h)

 
tel 6006022
e-mail: buss[ät]temptrans.ee